gdtxbinhdinh.edu.vn

Website Worth: $505.72

Daily Pageviews: 126

Daily Ads Revenue: $0.38

Last update was 2 months ago

Meta Info

TRUNG TAM GIAO DUC THUONG XUYEN TINH BINH DINH
TRUNG TAM GIAO DUC THUONG XUYEN TINH BINH DINH

SEO Information

gdtxbinhdinh.edu.vn
7990970, : +946492
1

Server information

202.150.213.109
dnsbak.pavietnam.vn, ns2.pavietnam.vn, ns1.pavietnam.vn
Apache
Singapore
SGP
00
Singapore
1.2930999994278
103.85579681396

Domain information

Country Domain

Site Analysis

Joomla, MooTools

Keyword density

Keyword count density %
1 học 65 8.99
2 thông 22 3.04
3 lớp 22 3.04
4 đại 19 2.63
5 thi 16 2.21
6 vừa 16 2.21
7 báo 15 2.07
8 tuyển 14 1.94
9 đào 13 1.8
10 sinh 13 1.8
11 tin 12 1.66
12 trường 11 1.52
13 lịch 11 1.52
14 nẵng 9 1.24
15 chí 8 1.11
16 thứ 8 1.11
17 thuộc 8 1.11
18 kinh 8 1.11
19 minh 8 1.11
20 đợt 7 0.97
21 điểm 7 0.97
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity

Similar Alexa